Katechizm cz. 1 – sens modlitw


Zaczytuję się w Biblii pasjami. Takie zboczenie ateistki. Poszukuję sensu w bezsensie. Bez skutku. Innymi słowy, bez…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Środa, 30 stycznia 2019