Ordo Iuris: Nergal oskarżony o obrazę uczuć religijnych


Na skutek zawiadomienia Instytutu Ordo Iuris o możliwości popełnienia przestępstwa Prokuratura Rejonowa…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Czwartek, 31 stycznia 2019