Wojna i pokój. Islam: religia o wielu twarzach


Irańczycy protestujący przeciwko wszechwładzy mułłów krzyczeli Allahu akbar – Bóg jest wielki. Z tym samym hasłem na…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Czwartek, 31 stycznia 2019