Radny PiS chce walczyć o dusze dzieci. Chodzi o „zbytnią” świeckość


Radny Ignacy Czeżyk z klubu PiS uważa, że samorząd powinien przyjrzeć się wychowaniu młodzieży, zareagować na „zbytnią”…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Poniedziałek, 4 lutego 2019