Rosyjska Cerkiew traci wiernych


Odkąd w grudniu powstała nowa ukraińska Cerkiew, dołączyło do niej już ponad 200 parafii patriarchatu…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Czwartek, 7 lutego 2019