Kanadyjskie fantazje na temat islamizmu


Mieszkający w Kanadzie pisarz pochodzenia eipskiego, Said Shoaib, ubolewa nad „naiwnymi i romantycznymi fantazjami”,…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Czwartek, 7 lutego 2019