Abp Ryś w swojej diecezji wprowadza starożytną posługę. Mogą ją przyjąć również żonaci mężczyźni


Abp Grzegorz Ryś wprowadził w archidiecezji łódzkiej diakonat stały. Dekret w tej sprawy nosi datę 25 stycznia, a 3…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Czwartek, 7 lutego 2019