Kościół katolicki nie ma monopolu na posługiwanie się krzyżem


Krzyż jest jednym z wielu symboli kultury, znacznie starszym od chrześcijaństwa i w żaden sposób niezastrzeżonym.

8…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Wtorek, 12 marca 2019