Jerzy Urban obraził uczucia religijne? Sąd uchylił karę 120 tys. zł grzywny


Minęło już niemal pięć lat, a sprawa rysunku z tygodnika „NIE” wciąż nie może się zakończyć. Za obrazę uczuć religijnych…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Czwartek, 14 marca 2019