„Nauczyciele religii nie powinni angażować się w tego rodzaju akcje strajkowe”


"W naszej opinii nauczyciele religii nie powinni angażować się w tego rodzaju akcje strajkowe. Ponadto statut katechety…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Czwartek, 14 marca 2019