Każdego dnia jedenastu chrześcijan zostaje zabitych za swoją wiarę


W zeszłym roku chrześcijanie doświadczyli większych prześladowań niż kiedykolwiek w epoce nowożytnej – a oczekuje się,…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Piątek, 15 marca 2019