Ksiądz to przedstawiciel personelu szpitala. Co nie znaczy, że powinien chodzić od sali do sali


Niemal 20 proc. respondentek Fundacji Rodzić Po Ludzku przyznało, że w szpitalach ginekologiczno-położniczych niektóre…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Piątek, 12 kwietnia 2019