Nie tylko palenie książek. Magia, gusła, sekciarstwo – choroba polskiego Kościoła


„Pentekostalizacja” jest zjawiskiem absorbowania przez katolicyzm elementów znanych z kościołów zielonoświątkowych. To…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Poniedziałek, 15 kwietnia 2019