Tomasz Kwaśniewski: Stawiano mi karty, sporządzano horoskopy, oczyszczano mnie jajem, wysyłano w poszukiwaniu duchów


W ramach pracy nad książką postanowiłem rzucić na kogoś klątwę. Żeby sprawdzić, czy działa. Wydawnictwo Znak, wychodząc…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Wtorek, 16 kwietnia 2019