Kustosz sanktuarium w Licheniu w filmie „Tylko nie mów nikomu”. Jest oświadczenie księży marianów


"Zgłoszone przypadki zostały przekazane do Stolicy Apostolskiej. Ks. Eugeniusz M. (…) decyzją przełożonych zakonnych…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Wtorek, 14 maja 2019