Proboszcz w areszcie, biskup wynajął adwokata


Biskup legnicki wyznaczył zastępcę proboszcza spod Zgorzelca i wynajął świeckiego pełnomocnika do kontaktu z sądem. To…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Sobota, 8 czerwca 2019