Ks. abp M. Jędraszewski: Tzw. „parady równości” zaprzeczają pięknu człowieczeństwa kobiety i mężczyzny i są okazją do szyderstwa z prawd wiary


Zamach na życie małżeńskie i rodzinne sięga dziś jeszcze bardziej głęboko. Usiłuje się bowiem podważyć samą instytucję…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Poniedziałek, 10 czerwca 2019