Kontrowersyjny ksiądz wysłany na emeryturę. Nie pomogły prośby PiS


Decyzją biskupa bydgoskiego Jana Tyrawy, ks. Roman Kneblewski został odwołany z funkcji proboszcza parafii pw….

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Wtorek, 11 czerwca 2019