Dyrektor ISKK: wyraźnie rośnie grupa młodzieży deklarującej się jako niewierząca


Dzisiejsza młodzież względem tej z końca minionego stulecia jest znacznie mniej religijna. Wyraźnie rośnie grupa, która…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Środa, 12 czerwca 2019