Arcybiskup Gądecki idzie na zwarcie z prokuraturą, bo jest przekonany, że wygra. Niestety, ma rację


Prawnik molestowanego ministranta stawia sprawę jasno: jeśli arcybiskup dokumentów nie wyda, w kurii będzie…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Czwartek, 13 czerwca 2019