Pornokracja, czyli kiedy Kościołem rządziły kochanki papieży


Kryzys, który dotknął Kościół w X wieku, nazwano później "władztwem dziwek" albo "pornokracją". Kościołem i Rzymem…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Wtorek, 9 lipca 2019