Biblia czy konstytucja? Ziobro promuje katolicki szariat


Czy to, że należy zabić człowieka z powodu jego orientacji seksualnej, to pogląd? Czy w Polsce obywatele są zobowiązani…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Niedziela, 14 lipca 2019