Adam Mazguła: Skandal! Biskupi nawołują do wojny


Nie chcę tej ich wojny i wizji mocarstwowej Polski – opresyjnej, narzucającej życie w ciemnocie wiary, izolowanej w…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Wtorek, 16 lipca 2019