Raz katolik, zawsze katolik. Z Kościoła możemy wystąpić, ale nigdy o nas nie zapomni


Dokonanie apostazji nie sprawia, że znikamy z kościelnych rejestrów. Zgodnie z prawem kanonicznym nadal jesteśmy…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Wtorek, 16 lipca 2019