„Ktoś musi się dobić do tej wieży z kości słoniowej”. O. Gużyński apeluje do abp. Jędraszewskiego o dymisję


"Ktoś musi się dobić do tej wieży z kości słoniowej". O. Gużyński apeluje do abp. Jędraszewskiego o dymisję

Dominikanin…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Środa, 7 sierpnia 2019