Hańba Kościoła. List otwarty do katolików w Polsce, którzy wciąż są chrześcijanami


Hierarcha ośmielił się przywołać pamięć umierającego powstańca, który napisał przejmujący wiersz "Czekamy na ciebie…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Sobota, 10 sierpnia 2019