Kościół nakręca spiralę nienawiści wobec mniejszości seksualnych


Polski Kościół Katolicki przez lata wypracował wygodny dla siebie model komunikacji ze społeczeństwem. Na modłę…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Sobota, 10 sierpnia 2019