Kościół podgrzewa atmosferę paniki wokół edukacji seksualnej


W niektórych miastach planowane jest wprowadzenie finansowanej przez samorządy edukacji antydyskryminacyjnej, więc…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Wtorek, 20 sierpnia 2019