Poncyljusz: „chciałbym zająć się ewangelizowaniem kolegów posłów…”


„Nie mówię, że chcę zbawić świat, ale chciałbym zająć się ewangelizowaniem kolegów posłów…” — w ten dość oryginalny…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Środa, 21 sierpnia 2019