Zbyt wiele zajęć z religii? Jak na obecną pozycję Kościoła w Polsce, to ilość skromna


Zbyt wiele zajęć z religii? Jak na obecną pozycję Kościoła w Polsce, to ilość skromna

W związku z Państwa zdziwieniem,…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Piątek, 6 września 2019