Proboszcz zażądał danych uczniów, którzy nie chodzą na religię. Dyrektorka postawiła sprawę jasno


– Nowy proboszcz przyszedł do szkoły i poprosił o dane uczniów, którzy nie chodzą na religię. Mimo że to małe miasto, to…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Czwartek, 3 października 2019