Prof. Czapiński: Polacy kierowali się w wyborach systemem wartości, a nie zasobnością portfela


Prof. Czapiński: Polacy kierowali się w wyborach systemem wartości, a nie zasobnością portfela.

- Na mapę religijności…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Wtorek, 15 października 2019