Abp Głódź i abp Jędraszewski honorowymi gośćmi konferencji o godności człowieka. Rząd za to płaci


Honorowymi gośćmi finansowanej przez rząd konferencji "Solidarność: od godności człowieka do ponadnarodowej współpracy"…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Wtorek, 5 listopada 2019