Proboszcz z Bystrej uderzył dziecko dziennikiem? Kapłan zostanie odsunięty od nauki religii w szkole. Toczy się postępowanie wyjaśniające


Podgorlicka Bystra od kilku dni aż huczy. Trudno się dziwić. Dla jednych tamtejszy proboszcz to świetny gospodarz,…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Czwartek, 7 listopada 2019