Abp Ryś o zgorszeniu w Kościele: Jak potem stawać przed ludźmi w pozycji tego, który naucza?


Narodowe Święto Niepodległości 2019. – Zgorszenie i pojednanie. Obie te kwestie są dzisiaj problemami w społeczeństwie,…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Wtorek, 12 listopada 2019