Organizatorzy Marszu Niepodległości chcieli mszy, ale kuria się nie zgodziła. Więc poszli do wyklętych lefebrystów


"Proboszcz z kościoła Zbawiciela zgodził się na patriotyczną mszę, ale kuria zakazała. Szukamy dalej" – mówią…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Środa, 13 listopada 2019