Pielgrzymka Dziewic Konsekrowanych na Jasną Górę. Prawie 300 kobiet w wieku od 20 lat złożyło śluby


Ponad 300 kobiet, w wieku od dwudziestu kilku do ponad osiemdziesięciu lat wzięło udział w 14. Pielgrzymce Dziewic i…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Poniedziałek, 2 grudnia 2019