„Biskup Głódź, gdy nastał, przyjeżdżał do prałata Jankowskiego i pił za trzech. Kilka samochodów, a w każdym po czterech księży”


– Biskup Głódź, gdy nastał, nie dość, że przyjeżdżał do prałata już pod dobrą datą, to jeszcze pił za trzech. Podobnie…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Środa, 4 grudnia 2019