Mikołaj zdjął w klasie krzyż. Co się stało potem?


Dzięki wiedzy i uporowi rodziców jako pierwszemu udało mu się przekonać szkołę do wprowadzenia lekcji etyki. Nie chce,…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Środa, 4 grudnia 2019