Islam w II RP. Władze wspierały muzułmanów i chciały uczynić z Polski ich „bramę do Europy”


Polska prasa pisała o islamie z niekłamanym zachwytem. Rząd potwierdzał, że II RP jest najbliższym sojusznikiem…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Wtorek, 7 stycznia 2020