Usunąć religię ze szkoły! Raz na zawsze!


Dotychczas dyskutowaliśmy o tym, czy nauczanie religii w szkole da się pogodzić z neutralnością światopoglądową państwa…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Poniedziałek, 13 stycznia 2020