Kościół próbuje zawłaszczyć przestrzeń publiczną


- Proszę pamiętać, że integralną częścią aparatu państwa jest przymus. Jeżeli sfery działania państwa i religii mieszają…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Poniedziałek, 13 stycznia 2020