Adam Mazguła: Pan jest prezydentem, czy kościelnym klęczącym dewotem?


Adam Mazguła: Pan jest prezydentem, czy kościelnym klęczącym dewotem?

Nie jestem pewny, czy Pan zauważył, że płonąca…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Poniedziałek, 13 stycznia 2020