Sukces Katarzyny. Sąd Najwyższy zmienia sędziów, którzy zajmą się milionem dla ofiary księdza


Sąd Najwyższy jeszcze raz wybierze sędziów, którzy rozpatrzą kasację Towarzystwa Chrystusowego w sprawie milionowego…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Piątek, 17 stycznia 2020