Księża pedofile gwałcili niesłyszące dzieci w Argentynie. Franciszek nie reagował


Papież Franciszek wiedział, że w Argentynie z niesłyszącymi dziećmi pracuje ksiądz oskarżany wcześniej o molestowanie we…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Czwartek, 13 lutego 2020