Galopująca laicyzacja wśród młodych Polaków. „Zbieramy owoce z takiego nasienia, jakie żeśmy zasiali”


Nawet duchowni otwarcie mówią o galopującej laicyzacji młodego pokolenia. I nie są to publicystyczne tezy, a komentarz…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Środa, 19 lutego 2020