Urzędnicy państwowi, arcybiskup i „Boże, coś Polskę”. Tak, to prawdziwe nagranie


Krążące w mediach społecznościowych nagranie z podpisania umowy dotyczącej utworzenia Panteonu Górnośląskiego…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Czwartek, 20 lutego 2020