Abp Gądecki martwi się, że równość płci zniszczy polską rodzinę


Poznańska Rada Miasta przyjęła "Europejską kartę równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym". Arcybiskup Stanisław…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Niedziela, 23 lutego 2020