Tak kurator Barbara Nowak walczy CVOVID-19: „Prośmy o uwolnienie Polski od wirusów zła”


"Tak, jak 100 lat temu zarazę bolszewicką pokonaliśmy, bo Polacy zawierzyli Bogu, tak dziś (…) prośmy o uwolnienie…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Poniedziałek, 23 marca 2020