Tłumy na pogrzebie księdza w kościele, bez maseczek, człowiek przy człowieku. Sanepid i policja nie reagują


Tłum ludzi w kościele, bez zachowania nakazanych prawem odległości, księża i ministranci bez maseczek. Podczas pogrzebu…

Opublikowany przez Ateizm – Antyteizm – Antyklerykalizm Wtorek, 19 maja 2020